Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

Türkiye’de Sıcaklığın Dağılışı

 

Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı

En düşük sıcaklıklar, enlem ve karasallık nedeniyle Kuzeydoğu Anadolu’da Erzurum – Kars Bölümünde görülür

En yüksek sıcaklıklar, enlem ve denizellik nedeniyle Akdeniz kıyılarında görülür

Kıyı kesimlerinde denizellik nedeniyle sıcaklık 0°C’nin üstündedir

İç kısımlarda karasallık nedeniyle sıcaklık düşüktür. Buna bağlı olarak kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı artmıştır.

Türkiye Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı

En yüksek sıcaklıklar enlem etkisi ve nem azlığı nedeniyle Güneydoğu Anadolu’da görülür

Enlem etkisi nedeniyle güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır

Kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı Ocak ayına oranla azalmıştır

Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

türkiye sıcaklık dağılışı haritası
Türkiyede yıllık ortalama sıcaklık dağılışı, türkiye sıcaklık haritaları, türkiye sıcaklık dağılışı, türkiyede görülen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar, Türkiye'de aylara göre sıcaklık dağılışı

İzoterm eğrileri genellikle batı-doğu uzanışlıdır

En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da

  • Bölgenin kuzeyde yer alması nedeniyle soğuk enlemlere yakın olması
  • Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi

En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu’da

  • Bölgenin güneyde yer alması nedeniyle sıcak enlemlere yakın olması
  • Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi
  • Bölgenin sıcak ve kuru çöl rüzgarlarına açık olması

Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı

Nemlilik etkisiyle en düşük sıcaklık farkları farkları Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerindedir

Karasallığın etkisiyle, kıyılardan uzaklaştıkça sıcaklık farkları artar

En yüksek sıcaklık farkı Doğu Anadolu’da, Erzurum – Kars Platosu’ndadır

UYARI : Sıcaklık farklarının 15°C nin üstünde olması, Türkiye’nin matematik konumu ile ilgilidir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !